е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-26 / 26.11.2015 г.

Публична покана "Изготвяне на инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 26.11.2015 г.

Публикувано на: 26.11.2015 г.
Коментар: Документация за участие и Приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публ покана гр транспорт_ финал.docx 19.5.2021 г.

Покана за участие № 42-01-207 / 26.11.2015 г.

Публикувано на: 26.11.2015 г.
Коментар: Публична покана с импорт в АОП 9048147
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) transport.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.1.2016 г.

Публикувано на: 08.01.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.1.2016 г.

Публикувано на: 08.01.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.2.2016 г.

Публикувано на: 25.02.2016 г.
Коментар: Договори и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dogOP26.rar 19.5.2021 г.