е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Мадан

Обществена поръчка ОП-1 / 4.10.2017 г.

Тестова поръчка

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 4.10.2017 г.
Файлове актуални към: 4.10.2017 г.

Разяснения по документацията за участие № 1 / 4.10.2017 г.

Публикувано на: 04.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информационна брошура- Acstre-2016.pdf 4.10.2017 г.