е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 11-ПД-2019 / 14.11.2019 г.

”Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на детска градина в с.Страшимирово и кметство Разделна на територията на община Белослав”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Решение № 22/14.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 22.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор № 11.pdf 25.1.2021 г.