е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-105 / 19.12.2016 г.

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на Читалището в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0101 "Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решения за откриване № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 763336.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 763339.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD CHITALISHTE EE.pdf 7.5.2021 г.

Образци № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD TO CHITALISHTE.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SERTIFIKAT CHITALISHTE.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TP CHITALISHTE.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Zasnemane Chitalishte Napredak_Arch_final(1).dwg 7.5.2021 г.

Документация за участие № 12-105 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-105 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-105 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) До всички.pdf 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-105 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 инж читалище.pdf 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-105 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4инж читалище.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оценителни протоколи.rar 7.5.2021 г.

Доклад на комисията № 12-105 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад инж читалище.pdf 7.5.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-105 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране инж читалище.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-105 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор.rar 7.5.2021 г.

Други документи № 12-105 / 28.7.2017 г.

Публикувано на: 28.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) възлагане читалище_002.pdf 7.5.2021 г.