е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-7 / 29.3.2016 г.

00384-2016-0005 "Ремонт на улична мрежа в град Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.uliciBSl-0.rar 20.6.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 2 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Решение за промяна и променена документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Promenena Doc. Ulici.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 конфиденциален.doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.doc 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ремонт улична мрежа.pdf 20.6.2021 г.