е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-14 / 22.6.2017 г.

Открита процедура: "Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Дупница"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437313836
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № /

Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 el. energiq.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci el.energiq.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumnetaciq el.energiq.pdf 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 18 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh el. energiq.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-76(1) / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie el.energiq.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 el.energiq.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni el. energi.pdf 21.1.2021 г.

Доклад № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Доклад от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dOKLAD.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 3.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 2.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 26/17.08.2017 Г. / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE 26.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 25.10.2017 г.

Публикувано на: 25.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vuzl.poruchka.el.energiq.pdf 21.1.2021 г.