е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-11 / 12.4.2019 г.

Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Проекто договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проекто договор.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово предложение.doc 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за прекратяване.jpg 21.1.2021 г.