е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО2-2020 / 16.3.2020 г.

"Рехабилитация на ул. "Черно море"- запад с. Езерово /от о.к.15 до о.к. 14"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Обява СОО2-2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОбяваСОО2-2020.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: ДОГОВОР- ПРОЕКТ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проекто-договор улици ЧЕРНО МОРЕ.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-СМР-ЧМ1_dtt edit.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_ЧЕРНО МОРЕ ЗАПАД _dtt edit.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС към ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .xlsx 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия.rar 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ.rar 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО_Езерово.pdf 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Пътна.rar 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД.rar 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част ПБ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПБ_Езерово.pdf 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа специф..pdf 20.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 30.3.2020 г.

Публикувано на: 30.03.2020 г.
Коментар: Заповед № 216/30.03.2020 г. за удължаване на срока за оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед удължаване.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Коментар: Протокол на комисия за разглеждане и оценка на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на комисия.pdf 20.1.2021 г.