е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-31 / 25.2.2016 г.

""Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС;КСУДУ;ДСП и детските градини

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2016 г.

Публикувано на: 25.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.hrani2016.rar 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF28032016_00000.jpg 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ Н АЦЕНОВИ ОФЕРТИ.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 562 от 05.05.2016 - Копие.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovori OP.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 8 / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 сключен договор.fed 22.1.2021 г.

Други документи № 9 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 19.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 10 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 11 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 21.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 12 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 22.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 13 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 23.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 14 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 24.pdf 22.1.2021 г.