е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-102 / 3.8.2016 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. РАДОВЕНЕ, С. ХУБАВЕНЕ, С. СТРУПЕЦ, С. СИНЬО БЪРДО И С. ДОЛНА БЕШОВИЦА ОБЩИНА РОМАН И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.1.1900 г.

Публикувано на: 10.01.1900 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОДОПРОВОДИ.rar 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 23.8.2016 г.

Публикувано на: 23.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 1081 от 23.08.2016.pdf 17.1.2021 г.