е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-4 / 8.6.2020 г.

"Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортна схема"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Решение № 1 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf 3.7.2020 г.

Обявление № 2 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentcia_ukazania_za_uchastie_Transport_2020.doc 3.7.2020 г.

Техническа спецификация № 4 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Technicjeska_Specifikacia_Transport_2020.docx 3.7.2020 г.

Методика за оценка № 5 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Metodika_za_ocenka_Transport_2020.docx 3.7.2020 г.

Образци на документи № 6 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Obrazci_Transport_2020.doc 3.7.2020 г.

Образци на документи № 7 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Proekt_Dogovor_Transport_2020.docx 3.7.2020 г.

Образци на документи № 8 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Prilojenie_1_za_informacia_Transport_2020.doc 3.7.2020 г.

Образци на документи № 9 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7_Prilojenie_2_za_informacia_Transport_2020.docx 3.7.2020 г.

Други документи № 10 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 3.7.2020 г.