е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-7 / 24.4.2020 г.

„Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Сунгурларе по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация sign.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация по ОП№1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация на сметосъбиращ автомобил.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация по ОП№2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП 2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Проект на Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Проект на Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.docx 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от дейноста на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИСЯТА.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Съобщение до участници за дата на отваряне на плик предложена цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дейността на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от дейността на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 15 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 20.8.2020 г.

Публикувано на: 20.08.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 20.8.2020 г.

Публикувано на: 20.08.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2 sign.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 18 / 20.8.2020 г.

Публикувано на: 20.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обавление възложена поръчка.pdf 25.1.2021 г.