е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-7 / 24.4.2020 г.

„Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Сунгурларе по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.5.2020 г.
Файлове актуални към: 28.5.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 28.5.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 28.5.2020 г.

Документация за участие № 3 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация sign.pdf 28.5.2020 г.

Документация за участие № 4 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация по ОП№1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация на сметосъбиращ автомобил.pdf 28.5.2020 г.

Документация за участие № 5 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 28.5.2020 г.

Документация за участие № 6 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 28.5.2020 г.

Документация за участие № 7 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация по ОП№2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП 2.pdf 28.5.2020 г.

Документация за участие № 8 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Проект на Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.docx 28.5.2020 г.

Документация за участие № 9 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Проект на Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.docx 28.5.2020 г.