е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-13 / 4.4.2019 г.

Пазарна консултация: Изпълнение на инжинеринг за "Преустройство на втори етаж от масивна двуетажна търговска сграда", изградена в урегулиран поземлен имот УПИ VII - за читалище, кв.11 по регулационния план на с.Джерман, одобрен със заповед № 2415/02.06.1964 год., Заповед № 479/14.04.1982год., изменен със Заповед № 1905/17.09.2015год., за нуждите на Кметство Джерман - проектиране и изпълнение на СМР.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Образец_Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта Инжинеринг на читалище с.Джерман.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_06379_cor.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_Джерман.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Скица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_06381_cor.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Акт за частна общинска собственост
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_06380_cor.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 91-00-76 / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 19.5.2021 г.