е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 2600-125 / 17.12.2014 г.

"Упражняване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, при изпълнение на проект: "Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на гр. Роман, с. Камен поле, с. Кунино и с. Синьо бърдо

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор авторски надзор.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана АН.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол (2).pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 инфо сключен договор.fed 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2600-125 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 1255.fed 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АН.jpg 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) улично авторски надзор.jpg 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) авторски надзор ДДС.jpg 22.1.2021 г.

Други документи № 2600-125 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 изпълнен договор авторски надзор.fed 22.1.2021 г.