е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-35 / 26.3.2019 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА "ДОМ НА ОФИЦЕРА" ЗА "МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС" - НИКOПОЛ", В КВ.39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН - ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР.НИКОПОЛ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №51, ЕТАП 1" ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-35 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 12-35 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2. 2018 Образци към събиране на оферти с обява 2019.rar 28.11.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-35 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация обява.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-35 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-35 / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 20.05.2019 г..pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-35 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 210 от 03.06.2019 г..pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-35 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-35 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.pdf 28.11.2021 г.