е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации ПК-5 / 29.11.2019 г.

"Осъществяване на финансов одит по проект "Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на община Лом" на обект Социални жилища, секция "А" и секция "Б" в УПИ - Х "За социални жилища", кв. 186 по регулационния план на гр. Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Пазарни консултации за финансов одит
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PK_finasov_odit_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_finansov_odit.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Образец индикативна ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie_Cenovo_PK_05.docx 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Доклад и оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_oferti_.pdf 30.7.2021 г.