е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 64 / 16.8.2017 г.

"Логистика (Организиране и провеждане) на мероприятия" по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 3 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 4 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-25.pdf 24.1.2021 г.