е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-36 / 31.8.2015 г.

00384-2012-0006 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Гаранции № 2 / 5.3.2015 г.

Публикувано на: 05.03.2015 г.
Коментар: Гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stroit. nadzor vod. cikul - Plovdivinvest-garanciq izp..pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 30.6.2015 г.

Публикувано на: 30.06.2015 г.
Коментар: Плащане за м. Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛОВДИВИНВЕСТ М.06.2015.xls 23.1.2021 г.