е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка към ОП-3/Прекратена / 7.6.2017 г.

CANCELLATION OF WORKS TENDER PROCEDURE Construction works for outdoor facilities of Professional School of clothing and tourism "St. Ivan Rilski" and Professional school of energy and mining "Hristo Botev" in Pernik within project CB007.1.21.040

АОП (Интернет адрес): https://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders/cancelation-construction-works-outdoor-facilities
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Cancellation № 2 / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CANCELLATION.pdf 26.1.2021 г.