е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-36 / 20.2.2018 г.

"Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 16.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 16.1.2021 г.

Образци № / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci_proektirane.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Скици.rar 16.1.2021 г.

Обява № / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2018 г.

Публикувано на: 16.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2018 г.

Публикувано на: 16.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2018 г.

Публикувано на: 16.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 3.pdf 16.1.2021 г.