е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-5 / 26.1.2015 г.

"Eжедневно приготвяне на храна за нуждите на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина, по проект "Като в свой дом", Договор № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.1.2015 г.

Публикувано на: 26.01.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia keturing.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 4.2.2015 г.

Публикувано на: 04.02.2015 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 19.1.2021 г.