е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-17 / 16.12.2019 г.

Изпълнение на СМР на обект: ,,Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI- 156, кв. 248, град Бяла, обл. Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 16.12.2019 г.

Публикувано на: 16.12.2019 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 96/16.12.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 16.12.2019 г.

Публикувано на: 16.12.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация СМР помпена станция.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 16.12.2019 г.

Публикувано на: 16.12.2019 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за публикуване.zip 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 4. / 16.12.2019 г.

Публикувано на: 16.12.2019 г.
Коментар: Информация АОП изх. № РД 2400 - 784/16.12.2019г. (ID9095351)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 97/23.12.2019г. за удължаване срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срока.pdf 26.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 6. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 789/23.12.2019г. (ID 9095524) АОП за удължаване срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация АОП за удължаване на срока.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 7. / 20.1.2020 г.

Публикувано на: 20.01.2020 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 9/20.01.2020г. за удължаване срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение срок оферти.pdf 26.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 8. / 20.1.2020 г.

Публикувано на: 20.01.2020 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 52/20.01.2020г. ID9095895 за удължаване срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация срок оферти.PDF 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 9. / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -36/24.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-44/10.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11. / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Коментар: Ценово предложение - Приложение към договор рег. № 20-44/10.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Коментар: Техническо предложение - Приложение към договор рег. № 20-44/10.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение compressed.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация - Приложение към договор рег. № 20-44/10.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 26.1.2021 г.