е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-21 / 8.11.2018 г.

ОП "Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, за кандидатстване с проект "Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" към "МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Коментар: Покана за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Коментар: Представяне на участника - Образец 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Представяне на участника.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Коментар: Техническо предложение - Образец 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Коментар: Ценово предложение - Образец 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Коментар: Количествено-стойностна сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Stadion_Blagoustrojstvo.xls 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Оферта от "ДЖИ ВИ АЙ-ЕЛЕКТРИК" ООД " ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta GVI.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Оферта от "КЕСАР ГРУП-2" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Kesar.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Оферта от "МУЛТИ ПАРК" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Multi Park.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на разхода за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.