е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-35 / 18.5.2018 г.

"Изготвяне на обследване за енергийна ефективност, конструктивно и техническо обследване и технически паспорт, изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строителството за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три административни сгради на територията на Община Лом, на две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на три обекта - кметства в селата Сталийска махала, Замфир и Долно Линево, Община Лом"; Обособена позиция №2: "Изготвяне на инвестиционни проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три обекта - кметства в селата Сталийска махала, Замфир и Долно Линево, Община Лом и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обектите".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie U-35.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie U-35.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq Metodika.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP 1.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 6 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP 2.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie otvarqne ceni U-35.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 y35.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 y35.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr3 y35.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 12 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 31.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 13 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl. vuzl. por. u35.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 145 op1.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 154.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 16 / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dog U-35.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 17 / 5.10.2021 г.

Публикувано на: 05.10.2021 г.
Коментар: Обявление приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie_pr_dog_OP_2_.pdf 2.12.2021 г.