е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-23 / 15.2.2018 г.

Открита процедура:Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, с работно заглавие: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: o СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Белица.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie U.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie U.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 AN Uchilishte.rar 15.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - pr U.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 AN Uchilishte.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания за попълване на еЕЕДОП.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie U.pdf 15.1.2021 г.

Протокол №1 № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 15.1.2021 г.

Доклад № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad i Grafik.pdf 15.1.2021 г.

Решение № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP1.rar 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP2.rar 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP3.rar 15.1.2021 г.