е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-3 / 20.11.2018 г.

"Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Детски заведения, Домашен Социален Патронаж и Осигуряване на топъл обяд в община Брусарци - 2019 г. по шест обособени позиции: " Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия; " Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца; " Обособена позиция № 3: Млечни продукти; " Обособена позиция № 4: Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки; " Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци; " Обособена позиция № 6: Препарати.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-39 / 1 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: ПС-39 - Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение хранителни-ел.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 3 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-хранителни 2019.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 4 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 5 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: Стойностна спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стойностна спецификация Брусарци - хранителни 2019.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 6 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: Административни сведения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Административни сведения.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / ПС-40 / 2 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: ПС-40 - Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление хранителни 2019г..pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-3 / ПС-46 / 7 / 27.12.2018 г.

Публикувано на: 27.12.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС - 46 - Съобщение отваряне ценови п-я на хр-ни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 10 / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Коментар: ДОКЛАД от Комисия храни 2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 8 / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 1 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 1-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 9 / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 2 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 2-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / ПС-1 / 11 / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Коментар: РЕШЕНИЕ за класиране и избор на изпънители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-1-РЕШЕНИЕ класиране и изпълнител хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 12 / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Коментар: Договор № 4 за ОП 1 - хляб
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 4 - ОП 1-хляб .pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 13 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Договор № 5 за ОП 2 - месни продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 5 - ОП 2-месни продукти.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 14 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Договор № 6 за ОП 3 - млечни продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 6- ОП 3-млечни продукти .pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 15 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Договор № 7 за ОП 4 - варива
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 7- ОП 4-варива .pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 16 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Договор № 8 за ОП 5 плодове и зеленчуци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 8- ОП 5-плодове и зеленчуци.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 17 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Договор № 9 за ОП 6 - парати
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 9 - ОП 6-препарати .pdf 5.1.2021 г.