е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-12 / 29.1.2019 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на проект: "Обновяване на площади в четири населени места на територията на община Белица" по четири обособени позиции: Обособена позиция №1 "Упражняване на строителен надзор на обект: Обновяване на площади в гр. Белица", Обособена позиция №2 "Упражняване на строителен надзор на обект: Обновяване на площади в с. Бабяк", Обособена позиция №3 "Упражняване на строителен надзор на обект: Обновяване на площади в с. Горно Краище" и Обособена позиция №4 "Упражняване на строителен надзор на обект: Обновяване на площади в с.Дагоново"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение за окриване на процедура № / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 22.1.2021 г.

Протокол №1 № / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 31.5.2019 г.

Публикувано на: 31.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.5.2019 г.

Публикувано на: 31.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.5.2019 г.

Публикувано на: 31.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.5.2019 г.

Публикувано на: 31.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.5.2019 г.

Публикувано на: 31.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP4.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP1.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP2.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP3.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP4.pdf 22.1.2021 г.