е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-26 / 10.10.2017 г.

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Справка потребление № 1.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Справка потребление № 2.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Справка потребление № 3.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Справка потребление № 4.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 4.12.2017 г.

Публикувано на: 04.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 4.12.2017 г.

Публикувано на: 04.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 27.1.2021 г.