е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-5 / 28.2.2018 г.

"Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици: - ул."ВЕНЕЛИН" в участъка от о.т.2173 ?о.т.753 ?о.т.752 ? о.т.1340? о.т.1248 ? о.т.1347 ? о.т.1349 (имот с идентификатор № 68789.14.431), пресича ул."Прогона (имот с идентификатор №68789.13.429) и ул."Св.Иван Рилски" (имот с идентификатор №68789.609.43) - ул."ГЕОРГИ ИКОНОМОВ" в участъка от о.т.2090 ?о.т.2093 ?о.т.2098 ? о.т.2099? о.т.2103? о.т.2100 ? о.т.2101 към о.т.2102 (имот с идентификатор № 68789.14.430), пресича ул."Св.Иван Рилски" (имот с идентификатор №68789.608.484) - ул."БУЗЛУДЖА" в участъка от о.т.907 ?о.т.909 ?о.т.2073 (имот с идентификатор № 68789.15.436) и ул."ВЕЛИКО ТЪРНОВО"в участъка с о.т.2035 ? о.т.2048 ? о.т.2036а? о.т.2036 ? о.т.2037 ? о.т 2038 ? о.т.2073? о.т.909 (имоти с идентификатори №68789.15.427, №68789.15.434, №68789.15.440), пресича ул."Венелин" (имот с идентификатор №68789.16.434), ГР.ДУПНИЦА".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: КС Приложение 7а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KCC.xls 24.1.2021 г.

Решение за откриване № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Указания за участие челна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания 1 стр..pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania_za_uchastie_Ulici.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika ulici.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) t.sp.-ПРЕДЛОЖЕНИЕ.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП Образец 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Образец 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Dekl.uslovia_dogovor.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Предложение за изпълнение на поръчката Образец 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Образец 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_Dekl._srok_validnost_oferta.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Образец 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Образец 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.6_Dekl.chl.102_1_ZOP.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Образец 7 Ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.7_Cenova oferta.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Проект и чертежи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Канализация подмяна по улици.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Образец 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр. 8 чл.6, ал.2 ЗМСИП.docx 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-44 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Коментар: Разяснения по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор 1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне за ценовие оферти.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2_Заличен!.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3_Заличен!.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 22 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране_Заличено!.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-38(2) / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № РД09-663 / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения_Канал.rar 24.1.2021 г.