е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка test-1 / 30.3.2016 г.

тест на системата

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 23 / 30.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pishtov_aofis.doc 18.1.2018 г.