е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-11 / 28.4.2015 г.

"Текуща поддръжка на уличното осветление за 2015 г. на територията на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.4.2015 г.

Публикувано на: 28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_ulicno_osvetlenie.zip 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 28.4.2015 г.

Публикувано на: 28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.5.2015 г.

Публикувано на: 20.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_osvetlenie.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-r 92 26.05.15.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_92_26.05.2015.docx 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_92_26.05.2015.docx 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 2.11.2015 г.

Публикувано на: 02.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_92_26.05.2015.docx 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_92_26.05.2015.docx 21.1.2021 г.

Други документи № 9 / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 92.docx 21.1.2021 г.