е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-17 / 22.8.2016 г.

"Извършване на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки в МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Дупница и сключване договор на договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР)"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338353233
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Документация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentaciq i prilojeniq ЕСКО.rar 7.5.2021 г.

Други документи № / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Проекти МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBALproekti.rar 7.5.2021 г.

Други документи № / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Чертежи МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 chertejiMBAL.rar 7.5.2021 г.

Решение за откриване № 30 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.esko.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-17-(1) / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.podp.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 92-00-201 / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobsht.ceni. Esko.pdf.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.10.2016 г.

Публикувано на: 19.10.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.10.2016 г.

Публикувано на: 19.10.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 7.5.2021 г.

Доклад № / 19.10.2016 г.

Публикувано на: 19.10.2016 г.
Коментар: Доклад от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 38 / 19.10.2016 г.

Публикувано на: 19.10.2016 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение класиране ЕСКО.pdf 7.5.2021 г.

Информация за сключен договор № / 21.2.2017 г.

Публикувано на: 21.02.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvalenie vuzlojena poruchka.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 21.2.2017 г.

Публикувано на: 21.02.2017 г.
Коментар: Договор и приложения към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ESKO DOGOVOR.rar 7.5.2021 г.