е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 24.1.2019 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.2.2019 г.
Файлове актуални към: 20.2.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Решение №РД 0700 - 42/31.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.2.2019 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 60/31.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 20.2.2019 г.

Документация за участие № 3. / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 20.2.2019 г.