е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 24.1.2019 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Решение №РД 0700 - 42/31.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 60/31.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 21.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4. / 7.3.2019 г.

Публикувано на: 07.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 83 от 27.02.2019 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5. / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 21/18.03.2019г. за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6. / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 83 от 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7. / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 83 от 27.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 8. / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 115/25.03.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 21.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9. / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 139/10.04.2019г. за изменение на Решение № РД 0700 - 115/25.03.2019г. в частта за определяне на изпълнител.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител - изменено.pdf 21.1.2021 г.

Договор № 10. / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20-108/03.05.2019г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 11. / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 261/08.05.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 12. / 26.8.2020 г.

Публикувано на: 26.08.2020 г.
Коментар: Обявление изх. №РД 2400 - 655/26.08.2020г. за приключване на договор рег. № 20 -108/03.05.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 21.1.2021 г.