е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0001 / 21.1.2019 г.

"Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635343630
ОП актуална към: 23.5.2019 г.
Файлове актуални към: 23.5.2019 г.

Обявление за обществена поръчка № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_СН.pdf 23.5.2019 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_СН.pdf 23.5.2019 г.

Други документи № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 23.5.2019 г.

Документация за участие № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_СН.pdf 23.5.2019 г.

Протокол/доклад № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от 26.02.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 23.5.2019 г.

Протокол/доклад № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от 24.04.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 23.5.2019 г.