е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0001 / 21.1.2019 г.

"Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635343630
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_СН.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_СН.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_СН.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от 26.02.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от 24.04.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик Предлагани ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_плик_Ценови_параметри.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от 30.05.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол3_безЛД.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Протокол №4 от 05.06.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол4без ЛД.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Решение №153 от 19.06.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_без_ЛД.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad05.06.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Покана за конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana_sait.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 1 -1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 1-2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 2.rar 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Решение №188 от 23.07.2019 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Обявление №925233
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 925233.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка по конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възлагане 58-113620092019101858.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на поръчка по рамково споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 58-11320092019104305.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 1 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Покана №2560 от 02.06.2020 на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_2560_02.06.20.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 2 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване към Покана №2560/02.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Други документи № 3 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Инвестиционен проект водопровод към Покана №2560/02.06.20
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ProektВодопровод Угърчин - TIFF.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 4 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Разрешение за строеж към Покана №2560/02.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разрешение за строеж.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 5 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Покана №2562 от 02.06.2020 на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_2562 от 02.06.20.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 6 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване към Покана №2562/02.06.20
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Други документи № 7 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Инвестиционен проект към Покана 2562/02.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект.rar 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Решение №184 от 10.06.2020 на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 184.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Протокол от 10.06.2020 по Покана 2060 от 02.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 10.06.2020 по Покана №2060.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Решение №185от 10.06.2020 на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 185.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Протокол от 10.06.2020 по Покана 2062 от 02.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 10.06.2020 по Покана №2062.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2020 г.

Публикувано на: 28.08.2020 г.
Коментар: Покана 4437 от 28.08.2020 за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение от17.07.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана4437_28.08.2020.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2020 г.

Публикувано на: 28.08.2020 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Работен проект.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.8.2020 г.

Публикувано на: 28.08.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 992674 КУ.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Договор46-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor46-113.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Договор 47-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor47-113.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 8.9.2020 г.

Публикувано на: 08.09.2020 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ от 08.09.2020.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 8.9.2020 г.

Публикувано на: 08.09.2020 г.
Коментар: Решение №279 от 08.09.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_279 от 08.09.2020.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 22.10.2020 г.

Публикувано на: 22.10.2020 г.
Коментар: Покана за сключване на конкретен договор №5523 от 22.10.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_5523.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 22.10.2020 г.

Публикувано на: 22.10.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Решение №335 от 02.11.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 335 от 02.11.2020.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 02.11.2020.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 20.11.2020 г.

Публикувано на: 20.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка(2).pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.11.2020 г.

Публикувано на: 20.11.2020 г.
Коментар: Договор 74-114
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 74-114.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Коментар: Покана за сключване на конкретен договор №219 от 13.01.2021
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана №219 от 13.01.2021.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Водопроводна мрежа етап 2.rar 16.1.2021 г.