е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0001 / 21.1.2019 г.

"Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635343630
ОП актуална към: 31.5.2020 г.
Файлове актуални към: 31.5.2020 г.

Обявление за обществена поръчка № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_СН.pdf 31.5.2020 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_СН.pdf 31.5.2020 г.

Други документи № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 31.5.2020 г.

Документация за участие № / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_СН.pdf 31.5.2020 г.

Протокол/доклад № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от 26.02.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 31.5.2020 г.

Протокол/доклад № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от 24.04.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 31.5.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик Предлагани ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_плик_Ценови_параметри.pdf 31.5.2020 г.

Протокол/доклад № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от 30.05.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол3_безЛД.pdf 31.5.2020 г.

Протокол/доклад № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Протокол №4 от 05.06.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол4без ЛД.pdf 31.5.2020 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Решение №153 от 19.06.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_без_ЛД.pdf 31.5.2020 г.

Протокол/доклад № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad05.06.docx 31.5.2020 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Покана за конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana_sait.pdf 31.5.2020 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 1 -1.rar 31.5.2020 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 1.rar 31.5.2020 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 1-2.rar 31.5.2020 г.

Други документи № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване 2.rar 31.5.2020 г.

Протокол/доклад № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 31.5.2020 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Решение №188 от 23.07.2019 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 31.5.2020 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Обявление №925233
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 925233.pdf 31.5.2020 г.

Обявление за възложена поръчка № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка по конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възлагане 58-113620092019101858.pdf 31.5.2020 г.

Договори за изпълнение № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на поръчка по рамково споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 58-11320092019104305.pdf 31.5.2020 г.