е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-34 / 24.4.2017 г.

"Избор на доставчик на канцеларски материали за нуждите на община Никопол, звената на бюджетна издръжка и екипите за управление Проекти финансирани от Оперативните програми, програмите по ТГС, ПРСР и други донорски програми" с две обособени позиции: Обособена позиция №1"Доставка на канцеларски материали и консумативи" Обособена Позиция №2 "Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-34 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-34.fed 20.1.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-34 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 12-34 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д О К У М Е Н Т А Ц И Я.pdf 20.1.2021 г.

Образци № 12-34 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 20.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-34 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1 .pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-34 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) домино08112018122007.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-34 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) балеив08112018114431.pdf 20.1.2021 г.