е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-49 / 26.11.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "Премахване /сеч/ и извоз до склада на Община Дупница, находящ се в м."Злево на дървесни видове, чието състояние застрашава безопасността на движение и сигурността на населението"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 91-00-216 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до всички заинтересовани лица.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.12.2019 г.

Публикувано на: 03.12.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) становище.pdf 26.1.2021 г.