е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-13 / 12.9.2015 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", за три сгради, както следва: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 33, находяща се в УПИ ІІІ от кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 3994 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Армира", № 4, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5455 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шипка", № 6, находяща се в УПИ ІІ от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 4624 кв. м.;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.9.2020 г.
Файлове актуални към: 23.9.2020 г.

Публична покана № 1 / 12.9.2015 г.

Публикувано на: 12.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP str. nadzor.pdf 23.9.2020 г.

Документация за участие № 2 / 12.9.2015 г.

Публикувано на: 12.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentatsiya za uchastie i obraztsi na dokumenti stroitelen nadzor 1.rar 23.9.2020 г.

Протокол № 3 / 10.11.2015 г.

Публикувано на: 10.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol - str. nadzor.pdf 23.9.2020 г.

Договори за изпълнение № 4 / 13.11.2015 г.

Публикувано на: 13.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 102.pdf 23.9.2020 г.

Приложения към договор № 5 / 13.11.2015 г.

Публикувано на: 13.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenia str. nadzor.pdf 23.9.2020 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 20.9.2016 г.

Публикувано на: 20.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 23.9.2020 г.