е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-13 / 12.9.2015 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", за три сгради, както следва: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 33, находяща се в УПИ ІІІ от кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 3994 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Армира", № 4, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5455 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шипка", № 6, находяща се в УПИ ІІ от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 4624 кв. м.;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.6.2018 г.
Файлове актуални към: 18.6.2018 г.

Публична покана № 1 / 12.9.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP str. nadzor.pdf 18.6.2018 г.

Документация за участие № 2 / 12.9.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentatsiya za uchastie i obraztsi na dokumenti stroitelen nadzor 1.rar 18.6.2018 г.

Протокол № 3 / 10.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol - str. nadzor.pdf 18.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 4 / 13.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 102.pdf 18.6.2018 г.

Приложения към договор № 5 / 13.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenia str. nadzor.pdf 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 20.9.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 18.6.2018 г.