е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-13 / 7.9.2016 г.

Пазарни консултации за изпълнение на заложените дейности при реализация на проект "Нарастване на туристическата привлекателност на граничния регион чрез инвестиции в читалищната и културна инфраструктура - Читалищен дом в гр. Болярово - трети етап"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pazarna konsultacia.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 2 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Specifikacia obzavejdane.pdf 26.1.2021 г.

Образци на документи № 3 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS благоустрояване.xls 26.1.2021 г.

Образци на документи № 4 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS Б и Озеленяване.xls 26.1.2021 г.

Образци на документи № 5 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS обзавеждане.xls 26.1.2021 г.

Други документи № 6 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта Дино ЕООД.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 7 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта Елтър ЕООД.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 8 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта Инком ПВ ООД.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 9 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта Карис Груп ЕООД.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 10 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта Кооперация панда.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 11 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта Куцаров 2000 ЕООД.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране на участници № 12 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 26.1.2021 г.