е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Открита процедура ЗОП-ОП-1 / 18.2.2016 г.

"ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, АДАПТИРАНО ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ДОГОВОР №BG05M9OP001-2.002-0134-C001"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-1 / 3 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Коментар: Съдържание Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ доставка МПС - СЪДЪРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-1 / 4 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ доставка МПС - ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-1 / 5 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ доставка МПС - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-1 / 6 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ доставка МПС - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-1 / 7 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ доставка МПС - ОБРАЗЦИ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-1 / ПП-10-1 / 1 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ доставка МПС - Решение.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-1 / ПП-10-2 / 2 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ доставка МПС - Обявление.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ОП-1 / 8 / 18.4.2016 г.

Публикувано на: 18.04.2016 г.
Коментар: Съобщение отваряне на ценови ферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-10-20 Съобщение ценови - НЖ-закупуване на МПС.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-1 / 9 / 18.4.2016 г.

Публикувано на: 18.04.2016 г.
Коментар: Протокол 1 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 ОПРЧР-бус-1.doc 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-1 / 11 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класирани участници-НЖ-Доставка МПС ХУ.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-1 / ПП-10-21 / 10 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 2 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2-ОП-Доставка на ППС по НЖ.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-1 / 13 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: Протокол от комисия-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 - Доставка МПС за НЖ.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ОП-1 / ПП-10-34 / 12 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: Съобщение ценови-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-10-34-съобщение ценови-НЖ_доставка МПС ЛУ-втори път.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-1 / 14 / 1.7.2016 г.

Публикувано на: 01.07.2016 г.
Коментар: Протокол от комисия 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 - Доставка МПС за НЖ.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-1 / ПП-10-35 / 15 / 5.7.2016 г.

Публикувано на: 05.07.2016 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител НЖ Доставка МПС-2.pdf 5.1.2021 г.