е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-25 / 24.4.2019 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул."Бабуна Планина" в участъка от ул."Драгой Болярин" до ул."Баба Тонка", град Дупница

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-dogovor.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva Babuna.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация инж.Бабуна планина.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn. dokumentaciq.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.publ.obqva.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.udulj.Babuna.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ул. Бабуна панина.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Коментар: Договори и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори и приложения-Бабуна планина.rar 18.1.2021 г.