е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-95/65/ / 23.2.2018 г.

Консултантски услуги, свързани с управление на проект "Рехабилитация на път IV-10328 (VRC2143) РОМАН - СТРУПЕЦ - ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА" от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200 " и "РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПЪТ VRC2144: /III-103, РОМАН - ЗЛАТНА ПАНЕГА/ - СТОЯНОВЦИ - ГРАНИЦА ОБЩИНИ (РОМАН-ЛУКОВИТ) - БЕЛЕНЦИ /III-3008", финансиран по ПРСР 2014-2020 с Договор № 06/07/2/0/0069/25.10.2017 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация.fed 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение по чл.43 от зоп.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Билдинг ООК ЕООД съобщение чл.43от зоп.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 22.1.2021 г.