е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-11 / 27.7.2016 г.

"Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 4 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.zip 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 3.8.2016 г.

Публикувано на: 03.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване 1.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 1..pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 10 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дата 14.11.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 11 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от дата 06.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от работата на комисията от дата 06.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 13 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците № РД-5-596 от дата 06.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 21.2.2017 г.

Публикувано на: 21.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №09 от дата 23.01.2017г..pdf 19.5.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 15 / 21.2.2017 г.

Публикувано на: 21.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 16 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор от дата 03.04.2018г..pdf 19.5.2021 г.