е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-5 / 4.9.2017 г.

Периодична доставка на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ за отопление на обекти на територията на Община Болярово, доставка на Пропан-бутан и доставка на горива за зареждане на МПС-та собственост на Община Болярово за срок от три години.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 4.3.2020 г.
Файлове актуални към: 4.3.2020 г.

Решение № 1 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура по чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП.pdf 4.3.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 2 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf 4.3.2020 г.

Договори за изпълнение № 3 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор №438 от дата 15.09.2017г..pdf 4.3.2020 г.

Договори за изпълнение № 4 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор №439 от дата 15.09.2017г..pdf 4.3.2020 г.

Договори за изпълнение № 5 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор №440 от дата 15.09.2017г..pdf 4.3.2020 г.