е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-31 / 6.6.2019 г.

Публично състезание с предмет: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Надзори.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие.надзори.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци (1).docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia Bistrica.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia Samoranovo.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia Яхиново.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor SN.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП = формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 26.1.2021 г.

Решение за откриване № 26 / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 26 от 06.06.19.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-135 / 21.6.2019 г.

Публикувано на: 21.06.2019 г.
Коментар: Разяснение по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 str.nadzor vodoprovodi.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-21 / 27.1.2020 г.

Публикувано на: 27.01.2020 г.
Коментар: Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 181, ал.4 от ЗОП.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 7 / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител и прекратяване на обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 7 от 20.02.2020 - кор.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратена обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление въл.поръчка - прекратяване ОП.3.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Договор по Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP.1 _cor.rar 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Договор по Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor Op.2_cor.rar 26.1.2021 г.