е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-31 / 6.6.2019 г.

Публично състезание с предмет: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2020 г.
Файлове актуални към: 24.1.2020 г.

Обявление за ОП № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Надзори.pdf 24.1.2020 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие.надзори.pdf 24.1.2020 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци (1).docx 24.1.2020 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia Bistrica.pdf 24.1.2020 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia Samoranovo.pdf 24.1.2020 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia Яхиново.pdf 24.1.2020 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor SN.pdf 24.1.2020 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП = формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 24.1.2020 г.

Решение за откриване № 26 / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 26 от 06.06.19.pdf 24.1.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-135 / 21.6.2019 г.

Публикувано на: 21.06.2019 г.
Коментар: Разяснение по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор.pdf 24.1.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 str.nadzor vodoprovodi.pdf 24.1.2020 г.