е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0004 / 23.3.2016 г.

"Ремонт общински сгради, община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335313132
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 23.1.2021 г.

Методика № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.pdf 23.1.2021 г.

Техническа спецификация/техническо задание № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: ТС за обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации ОП1.pdf 23.1.2021 г.

Техническа спецификация/техническо задание № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: ТС за обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации ОП2.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.doc 23.1.2021 г.

Други документи № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Образец №16 - КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС документация.xls 23.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № №397/07.04.2016 г. / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Стойност: 77 630,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение откриване.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № №1/25.05.2016 г. / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2895/08.06.2016 г. / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо цени ПК.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № №2/08.6.2016 г. / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № №3/14.06.2016 г. / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 23.1.2021 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № №653/15.06.2016 г. / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнетил
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение изпълнител.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № №34-113/14.07.2016 г. / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Коментар: Договор №34-113/14.07.2016 г. за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 34-113.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № №35-113/14.07.2016 г. / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Коментар: Договор №35-113/14.07.2016 г. за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 35-113.pdf 23.1.2021 г.

Гаранции № / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: Инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП.pdf 23.1.2021 г.

Информация за изпълнение на договор за ОП № 751958/06.10.2016 г. / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Инф. за изпълнение на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. изпълнение ОП1.pdf 23.1.2021 г.

Информация за изпълнение на договор за ОП № 751959/06.10.2016 г. / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Инф. за изпълнение на договор за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. изпълнение ОП2.pdf 23.1.2021 г.