е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Открита процедура ЗОП-ОП-2 / 24.2.2016 г.

"Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци" по Договор BG05M9OP001-2.002-0134-С001

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-2 / 3 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Коментар: Документация + образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ СМР - Документация и образци.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-2 / 4 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ СМР - КСС.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-2 / 5 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ СМР - Договор.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-2 / ПП-10-4 / 1 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Коментар: Решение за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ СМР - Решение.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-2 / ПП-10-5 / 2 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) НЖ СМР - Обявление.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ОП-2 /ПП-10-10 / 6 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-10-10-Съобщение ценови.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-2 / 7 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 на комисия - СМР по НЖ.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-2 / 8 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 2 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 от комисия по НЖ СМР.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-2 / ПП-10-15 / 9 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Решение ПП-10-15 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 4 (ПП-10-15) за избор на изпълнител по НЖ СМР.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-2 / 10 / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор със Строител Криводол-НЖ-СМР.pdf 5.1.2021 г.