е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-31 / 15.3.2017 г.

"Извършване на дейност по информация и публичност по проект: BG16RFOP001-3.002-0027 "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обява № 1.Обява / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 15.1.2021 г.

Информация за обява № 2.Информация обява / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq obqva.pdf 15.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3.Допълнителна информация / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 15.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4.Техническа спецификация / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 5.Образци / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 15.1.2021 г.

Проект на договор № 6.Проект на договор / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 7.Протокол 1 / 30.3.2017 г.

Публикувано на: 30.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 8. Протокол 2 / 18.4.2017 г.

Публикувано на: 18.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 zalicheni podpisi.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. Договор / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor zalicheni podpisi.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 10. Допълнително споразумение / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopalnitelno sporazumenie.pdf 15.1.2021 г.