е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-44 / 3.4.2018 г.

Доставка н адизелово гориво безоловен бензин,и газ пропан бутан за нуждите на автопарка на община Роман за срок от три години

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Reshenie AOP - Obshtina Roman (1).fed 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) борсов договор.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор за борсово представителство.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 4 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.