е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-44 / 3.4.2018 г.

Доставка н адизелово гориво безоловен бензин,и газ пропан бутан за нуждите на автопарка на община Роман за срок от три години

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.4.2018 г.
Файлове актуални към: 22.4.2018 г.

Документация за участие № 1 / 3.4.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Reshenie AOP - Obshtina Roman (1).fed 22.4.2018 г.