е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-50 / 28.7.2017 г.

"ИНЖЕНЕРИНГ - ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0056 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР В ГРАД КАРНОБАТ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение № 1. / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia.pdf 7.5.2021 г.

Образци № 4. / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 7.5.2021 г.

Други документи № 5. / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обследване ЕЕ_Кирил и Методий 27.rar 7.5.2021 г.

Други документи № 6. / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обследване ЕЕ_Кирил и Методий бл. 40.rar 7.5.2021 г.

Протокол № 7.Протокол 1 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. / 19.1.2018 г.

Публикувано на: 19.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie za otvarqne na ceni.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 10. Протокол 3 / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 7.5.2021 г.

Доклад № 11. Доклад / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 7.5.2021 г.

Решение № 12. Решение за избор на изпълнител / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpalnitel.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 9. Протокол 2 / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 13. Протокол 4 / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 14. Съобщение за отваряне на ценови оферти / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 15. Протокол № 5 / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5.pdf 7.5.2021 г.

Доклад № 16. Доклад № 2 / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad 2.pdf 7.5.2021 г.

Решение № 17. Решение за избор на изпълнител / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpalnitel 2.pdf 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 18. Съобщение по чл. 43 ЗОП до Енерджи Ефект Строй / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл. 43 ЗОП до Енерджи Ефект Строй.pdf 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 19. Съобщение по чл. 43 ЗОП до Инерком / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл. 43 ЗОП до Инерком.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 20. Протокол № 6 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 6.pdf 7.5.2021 г.

Доклад № 21. Доклад № 3 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад 3.pdf 7.5.2021 г.

Решение № 22. Решение № РД 685 за избор на изпълнител / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 685 за избор на изпълнител.pdf 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 23. Съобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 25 / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка НИККА.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 24. Договор / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor-Nikka Konsult.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 26. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie_priklyuchv. dogovor-Nikka konsult EOOD.pdf 7.5.2021 г.