е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-130 / 28.5.2020 г.

"Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект: "Благоустрояване на УПИ ХV-31 и УПИ ХVI-3592 от кв. 3 по плана на гр. Карнобат" и упражняване на авторски надзор"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обява № 1. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 20.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inform.za publ.obyava.PDF 20.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopaln.inform.pdf 20.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.spec.PDF 20.1.2021 г.

Образци № 5. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.1.2021 г.

Образци № 6. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP.rar 20.1.2021 г.

Проект на договор № 7. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt na dogovor.PDF 20.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 8. / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Разяснение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razyasnenie №1.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 9. / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_DMM.pdf 20.1.2021 г.